Ferro en non-ferro metaal scheidingsinstallaties

Optimaal rendement vanaf 0 mm

Ferro en non-ferro metaal scheidingsinstallaties

De verwerking van de bodemas vindt plaats met in eigen beheer door NRC ontwikkelde ferro en non-ferro metaal scheidingsinstallaties: de Phairon® machines.

Door toepassing van de nieuwste technieken ontdoen de scheidingsinstallaties de AEC-bodemassen van ferro en non-ferro metalen. De zelfontwikkelde Phairon® machines kunnen ferro en non-ferro metalen in diverse fracties vanaf 0 mm zo efficiënt mogelijk scheiden. De scheidingsinstallaties werken met een modulair concept, hierdoor wordt voor elk type bodemas, verwerkingslocatie en productiesnelheid een optimale configuratie samengesteld.

De Phairon® installaties zijn volledig mobiel en uitgerust met de meest innovatieve scheidingstechnologieën. Met de Phairon® ferro en non-ferro metaal scheidingsinstallaties behaalt de klant een optimaal rendement in de waardevolle non-ferro metalen en heeft een garantie op de beste resultaten per ton opgewerkt materiaal. De scheidingsinstallaties worden opgesteld op het terrein waar de bodemas in depot wordt gelegd of direct aangrenzend aan de locatie waar de bodemas wordt geproduceerd.
De scheidingsinstallaties behoeven geen externe nutsvoorzieningen en worden bediend door een volledig opgeleid team van professionals dat altijd op de locatie aanwezig is.

NRC biedt ook de mogelijkheid om naast AEC-bodemas, metalen terug te winnen uit bijvoorbeeld shreddermateriaal, vormzand, glas, ertsen, elektronicaschroot of verschillende metaalslakken.

De Phairon® inclusief NeomaQ®

NRC heeft op basis van jarenlange ervaring diverse uitvoeringen ontwikkeld van de mobiele Phairon® scheidingsinstallaties voor de recovery van de verschillende fracties van ferro en non-ferro metalen. De Phairon® machines vormen het hart van de totale mobiele scheidingsinstallaties.

  • Phairon® Optima: Fracties 0-2 mm*
  • Phairon® Ultra: Fracties 2-8 mm*
  • Phairon® Forta: Scheiding o.b.v. drie fracties: 8-12, 12-22 en 22-45 mm*
  • Phairon® Sola: In te zetten over de gehele range

* Specificaties kunnen verschillen per product.

De Phairon® inclusief NeomaQ®

NRC heeft op basis van jarenlange ervaring diverse uitvoeringen ontwikkeld van de mobiele Phairon® scheidingsinstallaties voor de recovery van de verschillende fracties van ferro en non-ferro metalen.
De Phairon® machines vormen het hart van de totale mobiele scheidingsinstallaties.

  • Phairon® Optima: Fracties 0-2 mm*
  • Phairon® Ultra: Fracties 2-6 mm*
  • Phairon® Forta: Scheiding op basis van drie fracties:
    6-12 mm, 12-22 mm en 22-55 mm*
  • Phairon® Sola: In te zetten over de gehele range

* Specificaties kunnen verschillen per product.

De NeomaQ®

De NeomaQ is het basiselement van de Phairon® en is zelfstandig ontwikkeld door NRC. De NeomaQ zorgt voor een optimale scheiding van de ferro en non-ferro metalen uit de te verwerken producten en kan fracties scheiden vanaf 0 mm. Elke NeomaQ is afgestemd op de te verwerken fracties waarvoor deze wordt ingezet.

Onze all-inclusive service-oplossingen

Optimaal rendement op locatie

NRC Non-ferro Recovery Company is gespecialiseerd in recycling op milieuvriendelijke wijze van ferro en non-ferro metalen uit met name AEC-bodemas. Wij bieden u duurzame, kostenbesparende all-inclusive service-oplossingen waarbij een transparante en flexibele werkwijze voorop staat.

Internationaal actief

Onze recente projecten

NRC werkt voor diverse opdrachtgevers zoals overheden, verbranders en depothouders in diverse Europese landen. De mobiele Phairon® scheidingsinstallaties kunnen wereldwijd getransporteerd worden om op locatie met een eigen team van NRC in enkele dagen operationeel te zijn.