Wat doen wij

Onze werkwijze

Hoe werkt bodemasopwerking?

			

Afvalinzameling

1 april 2019
Afvalinzameling

Afval energie opwekking

2 april 2020
Afval energie opwekking

Ruwe bodemas opslag

3 april 2020
Ruwe bodemas opslag

Terugwinning metalen uit bodemas

4 april 2020
Terugwinning metalen uit bodemas

Opslag metaalconcentraat en bodemas mineraal

5 april 2020
Opslag metaalconcentraat en bodemas mineraal

Veredeling metaalconcentraat

6 april 2020
Veredeling metaalconcentraat

Afzet teruggewonnen metalen als hoogwaardige grondstof naar smelters

7 april 2020
Afzet teruggewonnen metalen als hoogwaardige grondstof naar smelters
Resultaten

Recovery 2020

8 Eiffeltorens aan ijzer
120.000 kilometer aan koperdraad
1,5 miljard frisdrankblikjes aan aluminium
Complete ontzorging

Waarom NRC (Non-ferro Recovery Company)

  • Complete keten van inrichting depot, bodemasopwerking, logistiek en transport, veredeling van non-ferro concentraten tot afzet van metalen binnen één bedrijf;
  • Recovery van het maximale percentage van aanwezige metalen in de bodemassen;
  • Marktleider in droge scheidingstechnieken met de beste 0-2 mm non-ferro scheider ter wereld (Phairon® Optima);
  • Door mobiele installaties geen noodzaak tot grote investeringen in stationaire installaties;
  • Door middel van het modulaire concept en investeringen in innovaties, altijd beschikking over de beste technieken;
  • Maatwerk in opwerking voor elk type bodemas, project of productieproces;
  • Verzorgen van benodigde logistiek, transport en vergunningen voor grensoverschrijdend transport voor veredeling van teruggewonnen non-ferro concentraten in Nederland;
  • Proces van opwerking compleet af te stemmen op wensen van de klant betreffende recovery rate van metalen of gradering bodemas mineraal.
All-inclusive service

Verschillende vormen van dienstverlening

  • Gesloten beurs: de opbrengsten van de metalen vergoeden de werkzaamheden – wij dragen zorg voor de complete keten en de klant ontvangt geen factuur!;
  • Terugwinning metalen: wij winnen zoveel mogelijk metalen terug en de metalen blijven van de klant – focus op maximale terugwinning van de metalen;

Door compleet transparante werksystematiek en technische boekhouding is elk van deze vormen compleet herleidbaar en inzichtelijk voor onze klanten.