Case Studies

Continue verbetering scheidingsprocessen

Gedurende meerdere jaren heeft NRC voor een van haar klanten steeds naar nieuwe manieren gezocht om de reststroom van bodemas, het bodemas mineraal, steeds zuiverder te produceren. Door NRC is continu geïnvesteerd in toevoegingen op de basisconfiguratie van een scheidingsinstallatie om zo elke fractie van de bodemas mineraal te optimaliseren voor hergebruik. Extra modules tbv […]
Read More

Compleet logistiek pakket

Gedurende meerdere jaren werkt NRC voor een van haar klanten grote volumes bodemas op. Voor dit project is snelle opwerking en de gehele logistieke keten van belang, bijvoorbeeld: Het ‘opdraaien’ van de bodemassen om de kwaliteit te borgen; Het laden en transporten van de bodemassen voor aanvoer naar de scheidingsinstallatie; Grote productiesnelheden van wel 8.000 […]
Read More